Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
94

I C 309/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dominik Rak Protokolant: stażysta Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2019 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko A. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę (...) ,63 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 1257/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2 009,97 zł (dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1130/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa U. N. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zniesienie służebności przesyłu orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powódki kosztami procesu za I instancję. Sygn. akt I C 1130/17 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 678/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 678/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017r. w S. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko K. B. o zapłatę orzeka: I oddala powództwo. II nakazuje ściągnąć od pozwanego Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny F
Czytaj więcej»

I C 1543/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1543/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w 22 stycznia 2018 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko H. S. o rozwiązanie umowy dożywocia postanawia: I umorzyć postępowanie w sprawie wobec zawarcia ugody. II zwrócić na rzecz powoda kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu. Sygn. akt I C
Czytaj więcej»

I C 1754/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1754/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 4 860,91 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wraz z us
Czytaj więcej»

II K 10/24

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2024-03-07

Data publikacji: 2024-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 10/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Majewska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 marca 2024 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko: D. F. ( F. ) s. H. i H. z d. R. , ur. (...) w S. , oskarżonemu o to, że: w okresie od 27 st
Czytaj więcej»

II K 22/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W SANDOMIERZU Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 R. Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 22/21 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograni
Czytaj więcej»

IV P 120/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 231 §1k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów Przywołany przepis reguluje zagadnienie przekształceń organizacyjno - prawnych, które polegają na przejściu zakładu lub jego części na innego pracodawcę. (...)
Sygn. akt IV P-Pm 120/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek-Kamys, Elżbieta Kowenzowska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko J. S. (1) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) J. S. (1) w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy orze
Czytaj więcej»

IV P 112/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa J. K. przeciwko Cechowi (...) w S. o wynagrodzenie orzeka: I zasądza od pozwanego Cechu (...) w S. na rzecz powódki J. K. kwotę 2.871,23 zł brutto (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy gros
Czytaj więcej»