Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

I C 309/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dominik Rak Protokolant: stażysta Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2019 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko A. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę (...) ,63 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 678/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 678/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017r. w S. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko K. B. o zapłatę orzeka: I oddala powództwo. II nakazuje ściągnąć od pozwanego Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny F
Czytaj więcej»

I C 1130/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa U. N. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zniesienie służebności przesyłu orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powódki kosztami procesu za I instancję. Sygn. akt I C 1130/17 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 1257/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2 009,97 zł (dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

IV P 101/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca w indywidualnym gospodarstwie, która podlega wliczeniu do stażu pracy musi odznaczać się cechami charakterystycznymi dla sposobu świadczenia pracy przez domownika. Warunkiem zaliczenia okresu pracy do pracowniczego stażu pracy nie jest zatem legitymowanie się statusem domownika w rozumieniu ówczesnych regulacji ubezpieczeniowych, lecz (...)
Sygn. akt IV P 101/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. P. przeciwko Szkole Podstawowej nr (...) im. Partyzantów Ziemi (...) w O. (dawniej: (...) Zespół Szkół nr (...) w O. ) o nagrodę jubileuszową orzeka: I zasądza od pozwanej Szkoły Podstawowej nr (...) im. Partyza
Czytaj więcej»

IV P 112/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa J. K. przeciwko Cechowi (...) w S. o wynagrodzenie orzeka: I zasądza od pozwanego Cechu (...) w S. na rzecz powódki J. K. kwotę 2.871,23 zł brutto (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy gros
Czytaj więcej»

IV P 120/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 231 §1k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów Przywołany przepis reguluje zagadnienie przekształceń organizacyjno - prawnych, które polegają na przejściu zakładu lub jego części na innego pracodawcę. (...)
Sygn. akt IV P-Pm 120/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek-Kamys, Elżbieta Kowenzowska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko J. S. (1) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) J. S. (1) w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy orze
Czytaj więcej»

IV P 137/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 137/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Emilia Ziarko, Edward Dwojak Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powoda kosztami p
Czytaj więcej»

IV P 150/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę. Nadto zaś jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia można przyjąć ocenę jedynie ich kompetencji istotnych z punktu (...)
Sygn. akt IV P 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: M. Z. , A. S. (1) Protokolant: st. sek. sąd. A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. W. przeciwko Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - (...) w J. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. W. na rzecz pozwanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - (...) w J
Czytaj więcej»

IV P 186/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rzeczą pracownika, który odzyskał zdolność do pracy jest stawienie się do pracy i zgłoszenie gotowości do jej wykonywania, albowiem tylko wówczas aktualizuje się obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie przewidziane w art. 229§2 k.p. Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie (...)
Sygn. akt IVP 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i inne I zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. w S.
Czytaj więcej»