Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

IV P 92/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę; nie zaś od dnia powzięcia przez pracownika wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej. Nie ma tutaj znaczenia czy wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy było wadliwe lub zgodne (...)
Sygn. akt IV P 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 październik 2016r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Skonecka, Zygmunt Stanisław Wąsik Protokolant: staż. Grzegorz Rzeszowiak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa M. Z. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) z o.o. w S. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy I oddala powództwo; II nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

IV P 112/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa J. K. przeciwko Cechowi (...) w S. o wynagrodzenie orzeka: I zasądza od pozwanego Cechu (...) w S. na rzecz powódki J. K. kwotę 2.871,23 zł brutto (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy gros
Czytaj więcej»

IV P 120/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 231 §1k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów Przywołany przepis reguluje zagadnienie przekształceń organizacyjno - prawnych, które polegają na przejściu zakładu lub jego części na innego pracodawcę. (...)
Sygn. akt IV P-Pm 120/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek-Kamys, Elżbieta Kowenzowska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. przeciwko J. S. (1) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) J. S. (1) w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy orze
Czytaj więcej»

IV P 199/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nadto zaś potrąceniu podlegają należności pracodawcy, a więc wierzytelności istniejące w ustalonej wysokości. Wyrażenie przez pracodawcę zgody na dokonanie potrąceń bez świadomości wielkości długu i przesłanek odpowiedzialności jest nieważne.
Sygn. akt IVP 199/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ----------- Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa E. L. przeciwko R. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Sklep (...) w S. o wynagrodzenie I zasądza od pozwanego R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep (...) w S.
Czytaj więcej»

IV P 257/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szczególny charakter sprawy wynikającej ze stosunku pracy nie zwalnia pracownika z powoływania dowodów, na których opiera swoje twierdzenia, albowiem w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika o wynagrodzenie obowiązuje ogólna reguła procesu, że powód powinien udowadniać słuszność swych twierdzeń w (...)
Sygn. akt IVP 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. L. przeciwko Publiczne Gimnazjum im. (...) w Ł. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i wynagrodzenie za pracę I oddala powództwo; II nie o
Czytaj więcej»

IV P 261/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. oznacza wyłącznie własny interes prawny podmiotu występującego z powództwem; nie o interes prawny innego podmiotu. Natomiast związki zawodowe występując z żądaniem ustalenia istnienia sporu zbiorowego nie działają we własnym interesie, lecz w zbiorowym interesie pracowników. Wynika to zaś z samej (...)
Sygn. akt IVP 261/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ------------ Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa (...) Organizacji (...) Grupa (...) S.A. w K. i innych przeciwko Grupie (...) S.A. w K. o ustalenie istnienia sporu zbiorowego I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów: (...) Organizac
Czytaj więcej»

I C 309/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dominik Rak Protokolant: stażysta Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2019 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko A. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę (...) ,63 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 1130/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa U. N. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zniesienie służebności przesyłu orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powódki kosztami procesu za I instancję. Sygn. akt I C 1130/17 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 1257/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2 009,97 zł (dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

II K 22/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2021-04-19

Data publikacji: 2021-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W SANDOMIERZU Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 R. Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 22/21 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograni
Czytaj więcej»