Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
85

II K 523/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu Tomasza Zięby po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko: 1 M. M. (1) ( M. ) s. K. i I. zd. Gacek, ur. (...) w S. , oskarżonemu o to, że:
Czytaj więcej»

II K 531/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 531/17 S. , dnia 1 lutego 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marzanna Kruk Protokolant : sekr. sąd. Danuta Szklennik w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu- po rozpoznaniu dnia 1 lutego 2018 r. sprawy M. S. ( S. ) s. M. i G. zd. K. , ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: w dniu 4 listopada 2017 roku w Z. , woj. (...) , będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzen
Czytaj więcej»

II K 556/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sygn. akt II K 556/ 17 Teza do orzeczenia: Przestępstwo nielegalnego uzyskania programu komputerowego ma charakter powszechny i może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu, o czym jednoznacznie świadczy użyte przez ustawodawcę wyrażenie „ w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Przedmiotem tego (...)
Sygn. akt II K 556/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. M. N. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu - po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 maja 2017r., 13 czerwca 2017r. i 23 czerwca 2017r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko S. J. ( J. ), s. H. i E. z d. B. , ur. (...) w K. , oskarżonemu o to, że: I w
Czytaj więcej»

II W 516/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 grudnia 2015 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przeciwko: A. D. zd. W. c. J. i H. zd. Z. , ur. (...) w S. , obwinionej o to,
Czytaj więcej»

II W 892/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 892/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w S. asp. Joanny Szymańskiej Patron po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 grudnia 2015 r. i 28 stycznia 2016 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w S. przeciwko: P. P. s. J. i M. zd. I. ur. (...
Czytaj więcej»

III RC 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Rosik-Rosińska przy udziale protokolanta: st.sekr.sąd. Anety Kogut po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa małoletniego K. N. przeciwko P. N. o podwyższenie alimentów I podwyższa od pozwanego P. N. na rzecz jego małoletniego syna K. N. alimenty z kwoty p
Czytaj więcej»

IV P 3/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydawanie poleceń, kierowanie pracą, udzielanie wskazówek czy kontrolowanie rezultatów pracy nie jest równoznaczne i nie zawsze wynika z legitymowania się statusem pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p. Prawo wydawania poleceń, zgodnie z art. 100§1 k.p., przysługuje bowiem nie tylko pracodawcy, lecz również przełożonemu.
Sygn. akt IV P 3/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: M. P. , M. C. (1) Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa R. T. przeciwko R. B. o ustalenie istnienia stosunku pracy orzeka: I oddala powództwo. II odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu za pierwszą instancję. III zasądza od Skarbu Państwa - S
Czytaj więcej»

IV P 11/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 264§2 k.p. żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Termin określony w powołanym przepisie rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy (...)
Sygn. akt IVP 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. M. przeciwko Centrum (...) Sp. z o.o. z/s w S. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. M. na rzecz pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. w S. k
Czytaj więcej»

IV P 10/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Zastosowanie art. 42§4 k.p. nie może być dowolne, albowiem zgodne z prawem powierzenie pracownikowi innej pracy wymaga istnienia „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” i rzeczą zakładu pracy jest udowodnienie istnienia tej przesłanki w toku postępowania przed sądem. Przesłanka „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” wykładana w powiązaniu z (...)
Sygn. akt IV P 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek - Kamys, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. K. (1) , A. P. , W. K. , B. L. , E. S. , M. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pr
Czytaj więcej»

IV P 11/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ma prawo dążyć do racjonalizacji zatrudnienia, stosując różnorodne jej metody, stosownie do swoich potrzeb. Jedną z metod jest powierzenie wykonywania niektórych zadań osobom lub innym podmiotom niepowiązanym z przedsiębiorcą stosunkiem pracy. Dotyczy to zwłaszcza zadań niestanowiących głównego przedmiotu jego aktywności. Dochodzi (...)
Sygn. akt IV P 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: E. K. , M. K. Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa I. U. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę orzeka: I oddala powództwo. II zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Sand
Czytaj więcej»