Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 1317/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1317/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Barbara Dąda Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. w Sandomierzu na rozprawie sprawy z powództwa A. Ś. , Z. Ś. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w L. o ochronę prawa własności I oddala powództwo w całości; II zasądza od powodów A. Ś. i Z. Ś. (1) solidarnie na rzecz pozwanego (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 1754/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1754/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) S.A. w B. kwotę 4 860,91 zł (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wraz z us
Czytaj więcej»

II K 603/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2022-01-17

Data publikacji: 2022-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne
Sygn. akt II K 603/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski Protokolant: staż. M. M. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko H. Z. ( Z. ) s. S. i G. z d. S. , ur. (...) w T. , oskarżonemu, o to że: I w okresie od 15.01.2019 r
Czytaj więcej»

III RC 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Rosik-Rosińska przy udziale protokolanta: st.sekr.sąd. Anety Kogut po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa małoletniego K. N. przeciwko P. N. o podwyższenie alimentów I podwyższa od pozwanego P. N. na rzecz jego małoletniego syna K. N. alimenty z kwoty p
Czytaj więcej»

II W 516/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 grudnia 2015 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przeciwko: A. D. zd. W. c. J. i H. zd. Z. , ur. (...) w S. , obwinionej o to,
Czytaj więcej»

IV P 3/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wydawanie poleceń, kierowanie pracą, udzielanie wskazówek czy kontrolowanie rezultatów pracy nie jest równoznaczne i nie zawsze wynika z legitymowania się statusem pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p. Prawo wydawania poleceń, zgodnie z art. 100§1 k.p., przysługuje bowiem nie tylko pracodawcy, lecz również przełożonemu.
Sygn. akt IV P 3/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: M. P. , M. C. (1) Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa R. T. przeciwko R. B. o ustalenie istnienia stosunku pracy orzeka: I oddala powództwo. II odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu za pierwszą instancję. III zasądza od Skarbu Państwa - S
Czytaj więcej»

I C 1257/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1257/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko P. F. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego P. F. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2 009,97 zł (dwa tysiące dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1130/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w S. sprawy z powództwa U. N. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zniesienie służebności przesyłu orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powódki kosztami procesu za I instancję. Sygn. akt I C 1130/17 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

IV P 25/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 109§2 k.p. nie wymaga, aby czynność wysłuchania pracownika została przeprowadzona w sformalizowany sposób, tzn. aby pracownik był informowany, że z jego udziałem zostanie przeprowadzone wysłuchanie przed podjęciem decyzji o ukaraniu karą porządkową. Pracodawca nie ma obowiązku uprzedzać pracownika, że zamierza zastosować wobec niego karę (...)
Sygn. akt IV P 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: st. sek. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Okręgowemu w S. o uchylenie kary porządkowej nagany I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu za pierwszą instancję Sy.gn. akt IV P 25/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 wrześn
Czytaj więcej»

IV P 50/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Dorota Nowosielska Małgorzata Ziomek Protokolant: stażysta Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa W. B. (1) przeciwko Społem (...) Pomoc (...) w S. o odszkodowanie i sprostowanie świadectwa pracy orzeka: I zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powó
Czytaj więcej»