Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

IV P 11/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ma prawo dążyć do racjonalizacji zatrudnienia, stosując różnorodne jej metody, stosownie do swoich potrzeb. Jedną z metod jest powierzenie wykonywania niektórych zadań osobom lub innym podmiotom niepowiązanym z przedsiębiorcą stosunkiem pracy. Dotyczy to zwłaszcza zadań niestanowiących głównego przedmiotu jego aktywności. Dochodzi (...)
Sygn. akt IV P 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: E. K. , M. K. Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa I. U. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę orzeka: I oddala powództwo. II zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Sand
Czytaj więcej»

IV P 11/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 264§2 k.p. żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Termin określony w powołanym przepisie rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy (...)
Sygn. akt IVP 11/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. M. przeciwko Centrum (...) Sp. z o.o. z/s w S. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. M. na rzecz pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. w S. k
Czytaj więcej»

IV P 16/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza uzasadnienia orzeczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny, którego obszerny fragment został przytoczony powyżej - w ocenie Sądu orzekającego - wyklucza możliwość dalszego stosowania przepisów rozporządzeń o podróżach służbowych jako podstawy roszczeń kierowców przez odwołanie do art. 2 ust.7 ustawy o czasie pracy kierowców i (...)
Sygn. akt IV P 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: Stażysta Martyna Nemcok po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa M. L. przeciwko N. / (...) spółka z o.o. w S. o zapłatę ryczałtów za noclegi orzeka: I oddala powództwo. II zasądza od powoda M. L. na rzecz pozwanego N. / (...) spółka z o.o. w S. kwotę 900 zł (dziewięćset złotyc
Czytaj więcej»

IV P 25/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 109§2 k.p. nie wymaga, aby czynność wysłuchania pracownika została przeprowadzona w sformalizowany sposób, tzn. aby pracownik był informowany, że z jego udziałem zostanie przeprowadzone wysłuchanie przed podjęciem decyzji o ukaraniu karą porządkową. Pracodawca nie ma obowiązku uprzedzać pracownika, że zamierza zastosować wobec niego karę (...)
Sygn. akt IV P 25/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: st. sek. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Okręgowemu w S. o uchylenie kary porządkowej nagany I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu za pierwszą instancję Sy.gn. akt IV P 25/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 19 wrześn
Czytaj więcej»

IV P 65/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy, o którym mowa w art. 264 § 1 k.p., prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem lub uzasadnione, albowiem wyłącza potrzebę rozważania zasadności i legalności przyczyn tego wypowiedzenia. Podkreślić (...)
Sygn. akt IV P 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Edward Dwojak, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w S. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy I oddala p
Czytaj więcej»

IV P 88/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Zatrudnienie na podstawie mianowania nie zapewnia bezwzględnej ochrony przed zwolnieniem, albowiem przy doborze pracownika do zwolnienia decydujące kryteria stanowią: przydatność pracownika do pracy oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Posiadanie wyższego stopnia awansu zawodowego i zatrudnienie na podstawie mianowania nie (...)
Sygn. akt IV P 88/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Edward Dwojak, Marzanna Kwiatkowska Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016r. w Sandomierzu sprawy z powództwa J. G. przeciwko Zespołowi Szkół (...) w S. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, zobowiązanie do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, oraz
Czytaj więcej»

IV P 92/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę; nie zaś od dnia powzięcia przez pracownika wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej. Nie ma tutaj znaczenia czy wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy było wadliwe lub zgodne (...)
Sygn. akt IV P 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 październik 2016r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Skonecka, Zygmunt Stanisław Wąsik Protokolant: staż. Grzegorz Rzeszowiak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa M. Z. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) z o.o. w S. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy I oddala powództwo; II nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

IV P 101/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca w indywidualnym gospodarstwie, która podlega wliczeniu do stażu pracy musi odznaczać się cechami charakterystycznymi dla sposobu świadczenia pracy przez domownika. Warunkiem zaliczenia okresu pracy do pracowniczego stażu pracy nie jest zatem legitymowanie się statusem domownika w rozumieniu ówczesnych regulacji ubezpieczeniowych, lecz (...)
Sygn. akt IV P 101/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. P. przeciwko Szkole Podstawowej nr (...) im. Partyzantów Ziemi (...) w O. (dawniej: (...) Zespół Szkół nr (...) w O. ) o nagrodę jubileuszową orzeka: I zasądza od pozwanej Szkoły Podstawowej nr (...) im. Partyza
Czytaj więcej»

I C 309/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 309/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Dominik Rak Protokolant: stażysta Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2019 r. w S. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko A. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę (...) ,63 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 678/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 678/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017r. w S. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko K. B. o zapłatę orzeka: I oddala powództwo. II nakazuje ściągnąć od pozwanego Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny F
Czytaj więcej»