Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

IV P 273/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Teza orzeczenia w sprawie o sygn. akt IV P 273/15 Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą dokonywania proeuropejskiej wykładni prawa krajowego, znajdującej swoje umocowanie w art. 4 ust.3 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązkiem sędziego krajowego jest nadanie regulacji prawa wewnętrznego takiego sensu normatywnego, który będzie (...)
Sygn. akt IVP 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Marzanna Kwiatkowska, Dorota Nowosielska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa I. K. i P. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy I przywraca powodów I. K. i P. W. do pracy u pozwanego pracodawcy Centrum (...) sp. z
Czytaj więcej»

IV P 65/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy, o którym mowa w art. 264 § 1 k.p., prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem lub uzasadnione, albowiem wyłącza potrzebę rozważania zasadności i legalności przyczyn tego wypowiedzenia. Podkreślić (...)
Sygn. akt IV P 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Edward Dwojak, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w S. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy I oddala p
Czytaj więcej»

II K 603/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2022-01-17

Data publikacji: 2022-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne
Sygn. akt II K 603/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski Protokolant: staż. M. M. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko H. Z. ( Z. ) s. S. i G. z d. S. , ur. (...) w T. , oskarżonemu, o to że: I w okresie od 15.01.2019 r
Czytaj więcej»

II W 103/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ukaranie
Sygn. akt II W 103/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Marzanna Kruk Protokolant: st sekr. sąd. Danuta Szklennik w obecności oskarżyciela Komendy Powiatowej Policji w S. podkomisarz J. P. po rozpoznaniu dnia 29 czerwca 2017 roku, 10 października 2017 roku, 19 grudnia 2017 roku, 6 lutego 2018 roku, 5 kwietnia 2018 roku i 26 kwietnia 2018 roku sprawy G. N. ( N. ) s. L. i S. zd. Ł. ,
Czytaj więcej»

II W 343/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2021-11-25

Data publikacji: 2022-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II W 343/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski Protokolant: staż. M. M. (1) w obecności oskarżyciela publicznego z KPP w S. asp. sztab. L. S. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 października 2021 r. i 25 listopada 2021 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w S. przeciwko: M. Z. ( Z. ) s. M. i I. z d. G. , ur. (...) w I. , obwinionemu o to, ż
Czytaj więcej»

II W 516/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 516/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 grudnia 2015 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przeciwko: A. D. zd. W. c. J. i H. zd. Z. , ur. (...) w S. , obwinionej o to,
Czytaj więcej»

II W 892/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 892/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w S. asp. Joanny Szymańskiej Patron po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 grudnia 2015 r. i 28 stycznia 2016 r. sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w S. przeciwko: P. P. s. J. i M. zd. I. ur. (...
Czytaj więcej»

III RC 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Danuta Rosik-Rosińska przy udziale protokolanta: st.sekr.sąd. Anety Kogut po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa małoletniego K. N. przeciwko P. N. o podwyższenie alimentów I podwyższa od pozwanego P. N. na rzecz jego małoletniego syna K. N. alimenty z kwoty p
Czytaj więcej»

IV P 49/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonywanie zwykłych choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego czynności nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nie być dopiero określoną nadzwyczajną sytuacją związaną z pracą , która staje (...)
Sygn. akt IVP 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ------------------- Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa (...) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. o sprostowanie protokołu powypadkowego I oddala powództwo, II zasądza od powódki L. (...) na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.
Czytaj więcej»

I C 42/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 42/17 upr POSTANOWIENIE Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Dąda po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Sandomierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko A. P. o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda z dnia 20.02.2017r. o doręczenie orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności; postanawia: I od
Czytaj więcej»