Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
79

IV P 32/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienia rady pracowników wyczerpują się w zajęciu stanowiska w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy pracownika chronionego z przyczyn wskazanych w piśmie pracodawcy. Radzie pracowników nie przysługuje natomiast kompetencja do żądania, aby pracodawca wykazał prawdziwość okoliczności wskazanej jako (...)
Sygn. akt IVP 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Maria Cichoń, Anna Mazurek-Kamys Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa S. T. przeciwko Grupa (...) S.A. z/s w K. o przywrócenie do pracy I oddala powództwo, II zasądza od powoda S. T. na rzecz pozwanej Grupa (...) S.A. w K. kwotę 5.954,96 zł (pięć
Czytaj więcej»

IV P 49/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonywanie zwykłych choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego czynności nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nie być dopiero określoną nadzwyczajną sytuacją związaną z pracą , która staje (...)
Sygn. akt IVP 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ------------------- Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa (...) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. o sprostowanie protokołu powypadkowego I oddala powództwo, II zasądza od powódki L. (...) na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.
Czytaj więcej»

IV P 50/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Dorota Nowosielska Małgorzata Ziomek Protokolant: stażysta Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa W. B. (1) przeciwko Społem (...) Pomoc (...) w S. o odszkodowanie i sprostowanie świadectwa pracy orzeka: I zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powó
Czytaj więcej»

IV P 65/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy, o którym mowa w art. 264 § 1 k.p., prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem lub uzasadnione, albowiem wyłącza potrzebę rozważania zasadności i legalności przyczyn tego wypowiedzenia. Podkreślić (...)
Sygn. akt IV P 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Edward Dwojak, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w S. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i płacy I oddala p
Czytaj więcej»

IV P 88/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Zatrudnienie na podstawie mianowania nie zapewnia bezwzględnej ochrony przed zwolnieniem, albowiem przy doborze pracownika do zwolnienia decydujące kryteria stanowią: przydatność pracownika do pracy oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Posiadanie wyższego stopnia awansu zawodowego i zatrudnienie na podstawie mianowania nie (...)
Sygn. akt IV P 88/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Edward Dwojak, Marzanna Kwiatkowska Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016r. w Sandomierzu sprawy z powództwa J. G. przeciwko Zespołowi Szkół (...) w S. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, zobowiązanie do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, oraz
Czytaj więcej»

IV P 92/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę; nie zaś od dnia powzięcia przez pracownika wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej. Nie ma tutaj znaczenia czy wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy było wadliwe lub zgodne (...)
Sygn. akt IV P 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 październik 2016r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Skonecka, Zygmunt Stanisław Wąsik Protokolant: staż. Grzegorz Rzeszowiak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa M. Z. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) z o.o. w S. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy I oddala powództwo; II nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

IV P 126/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z brzmienia art. 53§1 pkt. 1 lit. b Kodeksu pracy wynika, bowiem, że ochrona pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy obejmuje łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu choroby oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące po ustaniu okresu zasiłkowego. Kontynuacja ochrony po wyczerpaniu prawa do (...)
Sygn. akt IV P 126/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Marzanna Kwiatkowska, Anna Mazurek - Kamys Protokolant: staż. Kinga Paruch po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa M. L. przeciwko Spółdzielni (...) w S. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia orzeka: I zasądza od pozwane
Czytaj więcej»

IV P 137/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 137/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Emilia Ziarko, Edward Dwojak Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powoda kosztami p
Czytaj więcej»

IV P 150/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę. Nadto zaś jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia można przyjąć ocenę jedynie ich kompetencji istotnych z punktu (...)
Sygn. akt IV P 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: M. Z. , A. S. (1) Protokolant: st. sek. sąd. A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. W. przeciwko Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - (...) w J. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. W. na rzecz pozwanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - (...) w J
Czytaj więcej»

IV P 186/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rzeczą pracownika, który odzyskał zdolność do pracy jest stawienie się do pracy i zgłoszenie gotowości do jej wykonywania, albowiem tylko wówczas aktualizuje się obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie przewidziane w art. 229§2 k.p. Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie (...)
Sygn. akt IVP 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i inne I zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. w S.
Czytaj więcej»