Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

IV P 137/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 137/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Emilia Ziarko, Edward Dwojak Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powoda kosztami p
Czytaj więcej»

IV P 273/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Teza orzeczenia w sprawie o sygn. akt IV P 273/15 Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą dokonywania proeuropejskiej wykładni prawa krajowego, znajdującej swoje umocowanie w art. 4 ust.3 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązkiem sędziego krajowego jest nadanie regulacji prawa wewnętrznego takiego sensu normatywnego, który będzie (...)
Sygn. akt IVP 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Marzanna Kwiatkowska, Dorota Nowosielska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa I. K. i P. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy I przywraca powodów I. K. i P. W. do pracy u pozwanego pracodawcy Centrum (...) sp. z
Czytaj więcej»

II K 395/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2021-07-19

Data publikacji: 2021-08-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W SANDOMIERZU Z DNIA 19 LIPCA 2021 R. Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 395/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ogranicz
Czytaj więcej»

II K 423/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 423/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu Magdaleny Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11.01.2016 r. i 18.02.2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko: A. P. ( P. ) s. M. i K. zd. J. ur. (...) w N. , oskarżonemu o
Czytaj więcej»

II K 523/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sobierajski Protokolant: sekr. sąd. Patrycja Kołodziej w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu Tomasza Zięby po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko: 1 M. M. (1) ( M. ) s. K. i I. zd. Gacek, ur. (...) w S. , oskarżonemu o to, że:
Czytaj więcej»

II K 531/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący
Sygn. akt II K 531/17 S. , dnia 1 lutego 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Marzanna Kruk Protokolant : sekr. sąd. Danuta Szklennik w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu- po rozpoznaniu dnia 1 lutego 2018 r. sprawy M. S. ( S. ) s. M. i G. zd. K. , ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: w dniu 4 listopada 2017 roku w Z. , woj. (...) , będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzen
Czytaj więcej»

II K 556/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sygn. akt II K 556/ 17 Teza do orzeczenia: Przestępstwo nielegalnego uzyskania programu komputerowego ma charakter powszechny i może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu, o czym jednoznacznie świadczy użyte przez ustawodawcę wyrażenie „ w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Przedmiotem tego (...)
Sygn. akt II K 556/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: staż. M. N. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu - po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 maja 2017r., 13 czerwca 2017r. i 23 czerwca 2017r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko S. J. ( J. ), s. H. i E. z d. B. , ur. (...) w K. , oskarżonemu o to, że: I w
Czytaj więcej»

II K 603/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2022-01-17

Data publikacji: 2022-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne
Sygn. akt II K 603/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia Marcin Sobierajski Protokolant: staż. M. M. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2022 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu przeciwko H. Z. ( Z. ) s. S. i G. z d. S. , ur. (...) w T. , oskarżonemu, o to że: I w okresie od 15.01.2019 r
Czytaj więcej»

II W 103/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ukaranie
Sygn. akt II W 103/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SR Marzanna Kruk Protokolant: st sekr. sąd. Danuta Szklennik w obecności oskarżyciela Komendy Powiatowej Policji w S. podkomisarz J. P. po rozpoznaniu dnia 29 czerwca 2017 roku, 10 października 2017 roku, 19 grudnia 2017 roku, 6 lutego 2018 roku, 5 kwietnia 2018 roku i 26 kwietnia 2018 roku sprawy G. N. ( N. ) s. L. i S. zd. Ł. ,
Czytaj więcej»

IV P 10/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Zastosowanie art. 42§4 k.p. nie może być dowolne, albowiem zgodne z prawem powierzenie pracownikowi innej pracy wymaga istnienia „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” i rzeczą zakładu pracy jest udowodnienie istnienia tej przesłanki w toku postępowania przed sądem. Przesłanka „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” wykładana w powiązaniu z (...)
Sygn. akt IV P 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek - Kamys, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. K. (1) , A. P. , W. K. , B. L. , E. S. , M. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pr
Czytaj więcej»