Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 88/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2016-11-17

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2016-11-17
Data orzeczenia:
17 listopada 2016
Data publikacji:
15 grudnia 2016
Sygnatura:
IV P 88/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Wydział:
IV Wydział Pracy
Przewodniczący:
Anna Baran
Sędziowie:
Edward Dwojak, Marzanna Kwiatkowska
Protokolant:
staż. Martyna Nemčok
Hasła tematyczne:
Stosunek Pracy
Podstawa prawna:
45§1 k.p. w zw. z art. 91c w zw. z art. 73 ust.1 w zw. z art. 30 ust.2 w zw. z art. 22 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 2014.191 z późn.zm.)
Teza:
I. Zatrudnienie na podstawie mianowania nie zapewnia bezwzględnej ochrony przed zwolnieniem, albowiem przy doborze pracownika do zwolnienia decydujące kryteria stanowią: przydatność pracownika do pracy oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Posiadanie wyższego stopnia awansu zawodowego i zatrudnienie na podstawie mianowania nie przesądza o wyższej przydatności zawodowej nauczyciela, wyższych kwalifikacjach tudzież umiejętnościach zawodowych. II. Warunkiem nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jest zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć i przesłanka ta wynika z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela. Z kolei „pracą w pełnym wymiarze zadań”, stanowiącą warunek nabycia przez nauczyciela prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pełnym wymiarze tych zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz - art. 73 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Określenie zastosowane w art. 73 ust.1 oznacza część pełnego czasu pracy nauczyciela, w której nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela) tego samego. Skrócenie czasu pracy na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t Dz.U.2011.127.721) odnosi się wyłącznie do czasu pracy nauczyciela przewidzianego w art. 42 ust.1 Karty Nauczyciela; nie dotyczy natomiast pensum tj. obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Łukasiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Baran,  Edward Dwojak, Marzanna Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji: