Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 92/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2016-10-24

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sandomierzu z 2016-10-24
Data orzeczenia:
24 października 2016
Data publikacji:
25 listopada 2016
Sygnatura:
IV P 92/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Wydział:
IV Wydział Pracy
Przewodniczący:
Anna Baran
Sędziowie:
Anna Skonecka
Zygmunt Stanisław Wąsik
Protokolant:
staż. Grzegorz Rzeszowiak
Hasła tematyczne:
Stosunek Pracy
Podstawa prawna:
art264§1 k. p. w zw.z art.265 k.p.
Teza:
bieg terminu do wniesienia odwołania rozpoczyna się od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę; nie zaś od dnia powzięcia przez pracownika wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej. Nie ma tutaj znaczenia czy wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy było wadliwe lub zgodne z prawem, albowiem w prawie pracy obowiązuje zasada, że nawet wadliwe czynności prawne wywołują skutek, o ile nie zostaną zaskarżone. Powzięcie przez pracownika wiedzy o wadliwości wypowiedzenia czy rozwiązania stosunku pracy, nie stanowi okoliczności uzasadniającej przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, albowiem weryfikacja dokonanego wypowiedzenia pod kątem jego zgodności z prawem i materialnej zasadności może nastąpić tylko w procesie sądowym. Nie stanowi natomiast przesłanki wytoczenia powództwa przekonanie pracownika, że dokonana czynność prawna jest niezgodna z prawem, albowiem w prawie pracy każda nawet wadliwa czynność prawna jest skuteczna. Każda czynność prawna dotycząca stosunku pracy może zostać zaskarżona i nie ma tutaj znaczenia czy jest ona zgodna z prawem czy wadliwa. Z tego też względu, powzięcie przez pracownika wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej, nie stanowi okoliczności uzasadniającej przywrócenie terminu, albowiem dopuszczalność wniesienia odwołania od dokonanego wypowiedzenia nie jest ograniczona tylko do tych czynności prawnych, które nie są wadliwe. Brak wadliwości dokonanego wypowiedzenia nie zamyka drogi do zaskarżenia dokonanej czynności prawnej, wobec czego brak wiedzy pracownika o niezgodności z prawem dokonanego wypowiedzenia nie stanowi przeszkody do wytoczenia powództwa. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, pracownik nie jest chroniony przez nieuzasadnionym powództwem i ryzykiem przegrania procesu. W tym postępowaniu nie obowiązuje zasada, że proces wytoczony przez pracownika ma zakończyć się korzystnym dla niego rezultatem. Także i pracownik, jak każdy podmiot dochodzący swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym, może przegrać proces i z taką możliwością musi się liczyć. Pracownik może zastanawiać się nad wytoczeniem powództwa i oceniać szanse jego powodzenia, ale nie oznacza to, że może zwlekać z wniesieniem odwołania aż do momentu uzyskania wiedzy o wadliwości dokonanej czynności prawnej i przekonania o sukcesie ewentualnego postępowania. Prawo pracy i postępowanie szczególne w sprawach z zakresu prawa pracy nie chroni pracownika przez ryzykiem przegrania procesu zaś niepewność, co do rezultatu postępowania sądowego stanowi immanentną cechę każdego procesu.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Łukasiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Baran,  Anna Skonecka ,  Zygmunt Stanisław Wąsik
Data wytworzenia informacji: